Alapszabály

Alapszabály

Érvényes: 2003. június 18-tól. (Utolsó módosítás: 2018.05.29.)

 1. A klub célja: információcsere a Renault Mégane típusú személygépkocsikkal kapcsolatban, és laza, baráti kapcsolattartás azok között, akik erre igényt tartanak.
 2. A Klub tagjai az alábbi kategóriákba tartoznak:
  •  TAG lehet mindenki, akinek Renault Mégane típusú személygépkocsija van (ideértve a már megrendelt, de még át nem adott gépkocsikat is), elfogadja a Klub Alapszabályában foglaltakat és jelzi tagság viszony iránti igényét. A TAG egyéni azonosító számmal és Tagsági kártyával rendelkezik.
   Az egyéni azonosítószám a jelentkezés sorrendjében kerül kiosztásra, a nem foglalt és a regisztrációs oldalon felkínált számok közül választhat a jelentkezõ.
  • TISZTELETBELI TAG lehet mindenki, aki elfogadja a Klub Alapszabályában foglaltakat és jelzi ez iránti igényét. A TISZTELETBELI TAG egyéni azonosító számmal nem, de Tagsági kártyával rendelkezik.
  • SENIOR TAG lehet az a TAG, aki megválik Mégane típusú gépkocsijától (függetlenül ennek okától). A SENIOR TAG egyéni azonosítószámmal és Tagsági kártyával rendelkezik.
 3. A klub tagjainak felelõssége a klubtagsággal összefüggésben: a Tagsági kártya és a Klubmatrica árának (együttesen a regisztrációs díj), illetve a Klub életében való részvételével összefüggõ költséginek a megtérítése.
 4. A klub felelõssége a klub tagjaival kapcsolatban: valamennyi tag számára a Klub életében az esélyegyenlõség és a személyiségi jogok védelmének lehetõ legteljesebb mértékû biztosítása.
 5. A klub tagjainak kötelessége az azonosító matrica elhelyezése az autó hátsó szélvédõjén.
 6. A Tagsági Kártya (amelyhez kedvezmények is tartoznak) névreszóló, ezért ehhez szükséges a név megadása. Azonban ez semmilyen formában nem kerül nyilvánosságra a Tag hozzájárulása nélkül.
  A Tagsági kártya a kiadást követõ második év végéig érvényes. A kártya lejárata elõtt a tagok figyelmét e-mailben hívjuk fel, és erre válaszolva igényelhetik az új kártyát. A kártya megújítása egyben a tagsági viszony meghosszabbítását is jelenti. A megújított tagsági viszony érvényessége 5 év.
 7. A Klubtagsághoz lakcím megadása a klubmatrica és a tagsági kártya postázása miatt szükséges. A Honlapon megjelenített adatokon kívül minden más adat megadása önkéntes, csupán a tagok kölcsönös, jobb megismerését szolgálja.
 8. A Klubban éves tagdíj nincs. Elõre jelzett költségek:
  • Egyszeri regisztrációs díj, amely jelenleg 3000 Ft, és amely magában foglalja a Klub Tagsági kártya, az 1 db. sorszámozott matrica költségét, valamint  a postázás költségét;
  • Tagsági kártya érvényességének lejártakor az új kártya gyártási és postázási költsége a tagsági viszony megújítása esetén, amely jelenleg mindösszesen 2000 Ft.
  • Mindkét esetben a küldeményeket ajánlott, tértivevényes küldeményként küldjük, tehát a posta csak aláírás ellenáben adja át a címzettnek, illetve az erre jogosulz hozzáztartozónak, meghatalmazottnak.
 9. A klubmatrica másik autón való észlelésekor a tag/tiszteletbeli tag/senior tag a körülmények figyelembevételével üdvözölni köteles a klubtársát. :) 
 10. A klubtagok személyiségi jogainak védelme mindenkinek kötelessége. Ezért sem a Fórumon, sem a kluboldalon, sem a Fotóalbumban nem közölhetõk (nem jeleníthetõk meg) senkinek a személyi adatai, mint pl. név, lakcím, foglalkozás, gépkocsi rendszáma stb. (kivéve, ha az érintett ehhez elõzetesen hozzájárult)!
 11. Minden klubtag önkéntes alapon részt vehet a Klub feladataiban, azonban ezért a tevékenységéért a Klubtól semmiféle ellenszolgáltatást (költségtérítés vagy tiszteledíj) nem kérhet, és nem kaphat!
 12. A klubtag az autótól való megválásakor ezt köteles bejelenteni a Klub regisztráció részére küldött levélben, valamint köteles eltávolítani a klubmatricát.
 13. Abban az esetben, ha TAG megválik autójától, a következõ lehetõségek közül választhat:
  • A Klub tagja kíván maradni és a továbbiakban SENIOR TAG lesz; ez esetben azonosítószámát megtartja; igény esetén az azonosító számot tartalmazó  "senior-matricát" kaphat; a tagsági kártya továbbra is érvényes marad.
  • Kilép a Klubból. Ekkor átkerül a taglistában az Egykori tagok névsorába, nem lesz jogosult a Honlapra történõ bejelentkezésre (jelszava letiltásra kerül), azonban tagsági kártyája annak lejártáig a kedvezmények igénybevételére használható.  A kilépett tagok sorszáma nem kerül újbóli kiadásra, így lehetõség van késõbb a tagságának reaktiválására az eredeti azonosító számmal. 
 14. Abban az esetben, ha TISZTELETBELI TAG a Klubból kilép, átkerül a taglistában az Egykori tiszteletbeli tagok névsorába, nem lesz jogosult a Honlapra történõ bejelentkezésre (jelszava letiltásra kerül), azonban tagsági kártyája annak lejártáig a kedvezmények igénybevételére használható.
 15. Elveszíti klubtagságát az a tag, aki nem igényel új Tagsági kártyát az érvényesség lejártakor, illetve az erre vonatkozó felhívásra a lejárati év december 31-éig nem válaszol.
 16. A Honlap különbözõ rovataiba alapvetõen a tagok által beküldött információk kerülhetnek. A Honlap szerkesztõinek joga eldönteni, hogy egy nem klubtagtól származó információ a Honlapon megjelenhet-e. A szervizekkel és márkakereskedõkkel kapcsolatos tapasztalatokat csak és kizárólag akkor áll módunkban megjeleníteni, amennyiben az klubtagtól érkezett.

  A honlapon csak olyan cikkek jelenhetnek meg, amelyek megfelelnek az alábbi pontoknak:

   

  • Nem állhat benne törvénybe ütközõ vagy titkosnak minõsített tartalom.
  • Tartózkodik a politikai megnyilvánulásoktól, de legalábbis politikasemleges.
  • Nem tartalmaz trágár, obszcén és erõszakos kifejezéseket.
  • Nyílt és rejtett szexualitást nem hordoz.
  • Nem minõsít embereket faji, nemi, etnikai, vallási hovatartozásuk, magánszférát érintõ tulajdonságuk, adottságuk alapján.
  • Nem sértõ.

 Telamon Glass Kft